Nabídka práce > Právník/právnička na odboru majetku a investic

Právník/právnička na odboru majetku a investic

Náplň práce

Druh práce: Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami města v rozsahu stanoveném právním předpisem a výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech samosprávy v působnosti města, a to zejména:
• zajišťování správy majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje, realizace dražeb, bezúplatného převodu majetku a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně plnění povinností zveřejňování dle zákona,
• smluvní zajištění při nakládání s majetkem a majetkovými právy města,
• zajišťování vkladů či zápisů nemovitých věcí do katastru nemovitostí,
• spolupráce na právním zajištění přípravy a realizace investičních akcí města,
• právní poradenství při zřizování, zakládání či transformaci organizací města a při zajištění jejich činnosti,
• zajišťování vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města,
• legislativní zpracování návrhů právních předpisů města,
• právní posouzení smluvních vztahů města,
• právní posouzení interních směrnic města a městského úřadu,
• právní poradenství v záležitostech města a jeho orgánů,
• zastupování města a jeho orgánů v soudních sporech.

Požadavky

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• věk minimálně 18 let,
• státní občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
• svéprávnost,
• bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost nezbytná pro tento druh práce,
• znalost českého jazyka jako jazyka jednacího,
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, příp. studium tohoto programu max. 4 semestry před promocí (možné snížení pracovního úvazku na 0,8 za účelem dokončení studia), nebo v bakalářském studijním programu Právní specializace,
• přehled o české legislativě, výborná znalost právních předpisů souvisejících s výkonem samostatné působnosti města,
• dobré komunikační schopnosti, odpovědnost, schopnost se rozhodnout, samostatná organizace práce,
• dobrá znalost práce na PC (minimálně Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet),
• výhodou je aktivní řízení motorového vozidla skupiny B.

Nabízíme

Platové podmínky: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s možností poskytnutí cílových odměn dle pravidel stanovených vnitřním předpisem městského úřadu.
Osobní příplatek a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům.
Pracovní poměr: Na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce dle § 35 zákoníku práce.

Další informace

Předpokládaný nástup: 1. září 2022 nebo dle dohody.

Více na: www.veseli-nad-moravou.cz

Informace o pozici

  • Město Veselí nad Moravou
  • Brno (Jihomoravský kraj)
  • Obor: Právní služby,
  • Požadované vzdělání:
  • Plat: 25000-35000
  • Typ pracovního poměru: Plný úvazek
  • Benefity: Příspěvek na stravování, příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na penz. nebo živ. pojištění, možnost poskytnutí cílových odměn dle pravidel stanovených vnitřním předpisem městského úřadu.
  • Místo pracoviště: Město Veselí nad Moravou
Odpovědět na inzerát