Jak postupovat při výpovědi

 

 

Výpověď musí být vždy písemná s vlastnoručním podpisem. Nejlepší je ji podat zaměstnavateli osobně a nechat si potvrdit kopii. V případě podání poštou je potřeba vždy výpověď doporučeně odeslat na adresu sídla firmy - společnosti.

 

Pracovní poměr lze ukončit následujícími formami :

 

Dohodou obou stran

 

- musí být písemná a jde o nejčastější a nejrychlejší způsob ukončení pracovního poměru. 

 

 

Výpovědí zaměstnance 

 

- zaměstnanec nemusí, ale může svoji výpověď zdůvodňovat, za to ji musí napsat písemně, podepsat a předat svému zaměstnavateli. V případě sjednané výpovědní lhůty je nutno stouto lhůtou předem počítat.

 

 

Výpovědí od zaměstnavatele 

 

- ten ji může podat pouze z následujících důvodů : 

- organizační změny (zrušení zaměstnavatele nebo části, přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance kvůli zrušení či změně). V takovém případě náleží zaměstnanci odstupné.

- zdravotní nezpůsobilost zaměstnance (ta vznikla pracovním poměrem, nebo jde o dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost z jiných důvodů). V určitém případě náleží zaměstnanci nárok na odstupné.

- nesplnění požadavků pro výkon práce - zaměstnanec podává neuspokojivé pracovní výsledky. Zaměstnavatel ovšem v takovém případě musí 12 měsíců před výpovědí vyzvat pracovníka k odstranění nedostatků.

- porušování povinností zaměstnance - a to za zvlášť hrubé porušení, za závažné porušení nebo za soustavné méně závažné porušení povinností. V posledním uvedeném případě musí zaměstnavatel 6 měsíců před podáním výpovědi zaměstnance upozornit na možnost výpovědi a vyzvat ho, aby se vyvaroval dalšího porušování povinností.

- okamžité zrušení - jde o krajní případ, kdy zaměstnanec porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem, případně byl odsouzen za trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. Pracovní smlouva může být zrušena i ve výpovědní lhůtě. 

 

 

Výpověď nemůže až na výjimky dostat těhotná zaměstnankyně, žena na mateřské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené. 

 

 

Pokud se zaměstnanec domnívá, že je výpověď neplatná, je třeba se obrátit na právníky. Oznámit svůj nesouhlas s výpovědí zaměstnavateli, sdělit, že trvá na dalším zaměstnávání a následně podat žalobu k soudu ve lhůtě dvou měsíců od doby, kdy měl pracovní poměr skončit.

 

 

Abecedaprace.cz | Pracovní portál od 123jobs Media s.r.o.

---------------------------------------

Job advertising site - nabídky práce v UK najdete na  MyJobsi.co.uk .

Certifikace firem - možnost online získání firemního certifikátu pro váš web na Certifikace-firem.cz.

MyJobsi.cz - největší vyhledávač inzerce práce v České republice