Odpovědět na inzerát:
ROZVÍJEJ INTERNÍ KLÍČOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM V C# !

Povolené formáty jsou PDF, DOCX, DOC, PDF
Povolené formáty jsou PDF, DOCX, DOC, PDF